JULINKA z.s.
Police nad Metují

POJĎME OBNOVIT LESY OSTAŠE - hora Ostaš - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

23. dubna 2022 | Jarní sázení jsme zakončili zalesněním jižního svazu Ostaše – akci organizovala Benediktínská hospodářská správa s Městem Police n. Met.
Členové a příznivci našeho spolku se k ní v hojné míře rádi přidali. Za účasti okolo 200 osob se podařilo vysázet na 5000 sazenic buků a jedlí.
Kromě obyvatel Police a okolních obcí se přidali i dobrovolníci ze vzdálenějších míst jakož i mnozí návštěvníci Ostaše, ať už Češi, Poláci, Němci či Švýcaři.

ZŠ BUKOVICE OSLAVILA DEN ZEMĚ VÝSADBOU - Bukovice - ZŠ a MŠ Bukovice - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

21. dubna 2022 | MŠ a ZŠ Bukovice spolupracuje se spolkem JULINKA na terénních aktivitách pro děti i pro naší krajinu.
U příležitosti letošního Dne Země a za podpory Královéhradeckého kraje v rámci projektu "Zádrží vody v naší krajině
k adaptaci na klimatickou změnu a k ochraně ohrožených druhů" se děti zúčastnily pracovní exkurze v lese mezi Bukovicí a Žďárem nad Metují.
 
Lenka Karpfová, ředitelka ZŠ a MŠ Bukovice:
"Všichni žáci školy (43 žáků z 1.-5.ročníku) vyrazili do blízkého lesa (stráň pod Andělem), kde se setkali s majiteli lesa – Zdeňkem a Jaroslavem Kaufmanovými.
Ti žákům přiblížili, jak se o les starají v období, kdy stromy musí být pokáceny a na jejich místo se postupně sází nové.
 
Praktickou ukázku sázení dětem předvedl Pavel Žák, který vysvětlil i důležité podmínky pro úspěšný růst sazenic.
Na vyznačených místech děti kopaly jámy a sázely pod dohledem mladé buky. Postupně se podařilo vysadit celou stovku sazenic.
Vzhledem k tomu, jak je místo blízko naší škole, předpokládáme, že budeme růst stromků dál s dětmi pozorovat.
 
Jako největší přínos akce jako učitelé vnímáme především skutečnost, že nešlo o pouhý výklad a pozorování, ale i praktické prožití výsadby.
Děti se zajímaly o podrobnosti péče o les a o růst stromů, na závěr kladně hodnotily svůj dobrý pocit z toho, že pomohly s důležitou věcí."

SÁZENÍ KEŘŮ, BROUČÍ NÁSPY, SVEJLY, TŮŇ - farma makrobiotika Boba, Horní Teplice (poblíž Adršpachu) - Detail akce - Home for Trees

25.-27. března 2022 | Během víkendu jsme sázeli keře, budovali broučí náspy, upravovali tůň a kopali vsakovací příkopy na experimentální farmě.
Nocleh i stravování byly zdarma zajištěny přímo na farmě - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5.

SÁZENÍ ALEJE LISTNATÝCH STROMŮ - Vižňov - Detail akce - Home for Trees - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

(1.) 2.-3. dubna 2022 | O prvním dubnovém víkendu jsme na louce nad Vižňovem vysadili dvě aleje vzrostlejších listnatých a ovocných stromů a keřů.
Společné byly obědy v terénu, sobotní večeře, bowling, nocleh na chalupě. Děkujeme všem za pomoc!

JEDEN SVĚT 2022 - Cesty svobody - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

25. - 27. března 2022 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Festival znovu nabídl pestrý program v podobě dokumentů, výstav, koncertu, oblíbenou kavárnu a příjemné setkávání.
Letošní téma "Cesty svobody" a "Cesty nesvobody" odkazovalo na kořeny festivalu Jeden svět a 30 let činnosti Člověka v tísni.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Rok 2021 | Od jara 2021 JULINKA pokračovala v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Ve spolupráci se spolkem Živá voda jsme pomohli zmapovat povodí Dunajky s cílem přispět k vytváření konturované krajiny s využitím Modelu Živá krajina.
Pro zájemce o vlastní budování tůní jsme vydali manuál s informacemi jak na to, jak zajistit potřebná povolení a kde na tůně sehnat finance.
V září jsme zorganizovali 2týdenní workcamp pro skupinu dobrovolníků.
 
Tyto naše aktivity podpořili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, MAS Stolové hory, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, HOBRA - Školník s.r.o.,
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Moneta Money Bank, a.s., Evropská unie (prostř. Diakonie ČCE), Královéhradecký kraj, město Police nad Metují,
a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTŮNIT KRAJINU SKALNÍCH MĚST - Policko a Broumovsko - Podpořte náš program na zádrž vody

Rok 2021 | Snažíme se vracet krajinu CHKO Broumovsko do stavu, kdy lépe zadržovala vodu.
S vaší finanční podporou a za pomoci dobrovolníků budujeme tůně, sázíme listnaté stromy
a motivujeme lidi v našem okolí k tomu, aby se sami i společně pouštěli do akcí zaměřených na zpomalení odtoku vody
z našich zahrad, polí, lesů a luk. Velké množství drobných opatření nám pomůže zaručit dostatek vody do budoucna.

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Podzim 2021 | Na podzim 2021 jsme se také věnovali také sázení ovocných stromů.
Podařilo se nám vysázet 50 ořešáků, 40 jabloní, 20 dřínů, 20 hrušní, 10 třešní, 10 švestek, 2 kaki a 1 muďoul, celkem tedy 153 stromů.
Nejvíc stromů jsme vysázeli v Dědově (51), dále pak 30 v Šonově a 30 v Dolním Adršpachu.
V Hejtmánkovicích je 23 nových stromů na dvou lokalitách, v Otovicích 15 a 4 špičáky jsme dosázeli do aleje v Teplicích nad Metují.
Na jaro pak zbývá ještě 22 stromů, které skladujeme v kontejnerech.
Tuto akci podpořily granty Královéhradeckého kraje, Nadace Via a Moneta Money Bank.
Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme!

VYSÁZENÍ ALEJE - Vižňov - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Listopad 2021 | Na nově vytvořeném mezním pásu uprostřed polí ve Vižňově jsme vysázeli 600 m dlouhou alej
se 60 vzrostlejšími stromy (duby, javory, lípy, jeřáby a třešně) a 180 keři (lísky, hlohy, šípky a další).
Alej by měla přispět k prevenci větrné i vodní eroze a k znovuvytvoření podmínek pro život drobných živočichů, ptactva.
Na alej navazuje terénní prohlubeň, kde jsme loni i letos vybudovali kaskádu 4 tůní, v jejichž blízkosti jsme vysázeli dalších 40 stromů,
převážně lip, ale i javorů, jasanů a slivoní, to vše i za finanční podpory Správy CHKO Broumovsko.

SPOLEČNĚ ZA NAŠI KRAJINU - Výsledky hlasování - Naše Broumovsko

Hlasování do 30. listopadu 2021 | Kliknutím jste mohli podpořit náš projekt Společně za naši krajinu.
V příštím roce bychom rádi zbudovali nové tůně a vysázeli spoustu lesních, ovocných i okrasných stromů a keřů
a kromě toho uspořádali již 11. ročník festivalu Jeden svět, kde promítneme i filmy s ekologickou tematikou.
Děkujeme všem, kdo jste nás svým hlasem podpořili!
Díky vám jsme hlasování vyhráli a v roce 2022 vás budeme zvát na další terénní akce i na festival Jeden svět!

SÁZENÍ NA OSTAŠI - horní Ostaš - facebook - Bližší informace - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5

23. října 2021 v 10 h u hospůdky U Malíků | Ve spolupráci s Benediktinskou hospodářskou správou Břevnov s.r.o. a spolkem Home for Trees
organizujeme brigádu na osázení části vykáceného vrcholu Ostaše, kde jsme v září s dobrovolníky pomáhali odklízet větve po těžbě kůrovcového dřeva.

NÁŠ 2. WORKCAMP V CHKO BROUMOVSKO - Bližší informace - INEX

29. srpna - 12. září 2021 | Ve spolupráci se spolkem INEX-SDA letos organizujeme další dobrovolnický workcamp zaměřený
na zádrž vody v krajině a na podporu ekologického zemědělství. Od nedělního večera 29. srpna budeme v Polici nad Metují dva týdny
hostit skupinu dobrovolníků, která se bude věnovat hlavně budování tůní, ale i dalším pracem v přírodě na území CHKO Broumovsko.

Zprávy o 2. workcampu - Český rozhlas HK - reportáž - Zpráva - Foto 2.1 - Foto 2.2 - Foto 2.3 - Foto 2.4 - Foto 2.5 - Foto 2.6 - Foto 2.7
Něco ještě z 1. workcampu - Foto 1.1 - Foto 1.2 - Foto 1.3 - Foto 1.4 - Foto 1.5 - Foto 1.6 - Foto 1.7 - Foto 1.8

JEDEN SVĚT 2021 - Vypadáváš - Terasa před Muzeem papírových modelů, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji - Program

21. - 29. května 2021 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Jelikož byly už venkovní akce do 700 osob povolené, venkovní JS 2021 Police nad Metují, letos už podesáté, se mohl oficiálně konat.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko - Článek pro média - Livestream - Foto - Foto - Foto - Foto

Jaro 2020 - Jaro 2021 | Požádali jsme o dva granty na projekty spojené se zadržováním vody v krajině.
Především jsme vybudovali řadu tůní, vysadili množství stromů, uspořádali dobrovolnický workcamp v Adršpachu a prováděli osvětu k tématu.
Děkujeme za podporu Evropskému sboru solidarity a Nadaci Ivana Dejmala.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2020

2020

JEDEN SVĚT 2020 - Až naprší a uschne - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji - Závěrečná zpráva

19. - 20. září 2020 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Původní březnový termín 9. ročníku festivalu v Polici jsme vzhledem ke koroně museli přesunout na září a lehce zkrátit, ale vše se povedlo k radosti naší, návštěvníků i hostů.

JEDEN SVĚT 2019 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva

21. - 24. března 2019 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici po osmé organizujeme festival, včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy.

JEDEN SVĚT 2018 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva

22. - 25. března 2018 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již posedmé.

VELKÝ ÚKLID POLICE A ZAHRAD V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

7. dubna 2018 | Julinka ve spolupráci se skauty a městem uklízeli město.

JEDEN SVĚT 2017 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka

23. - 26. března 2017 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již posedmé.

STRAŠIDLA V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

3. září 2016 | A Maxovka připravila ještě další ročník akce pro nebojácné děti a rodiče.

NOVÉ POLICKÉ KNIHY POVÍDEK

Léto 2016 | S radostí jsme z našich zdrojů podpořili přípravu na vydání nových knih povídek polických autorů Olgy Landové a Pavla Mazala Frydrycha.

DEN ŘEMESEL 2016 - KRAJÁNCI A ŠUMAŘI HRAJÍ ŠIKULŮM - Areál benediktinského kláštera a stará škola, Police nad Metují - Plakát - Mapka

28. května 2016 | Podobně jako v předcházejících letech poslední květnovou sobotu ožil po osmé polický klášter Dnem řemesel s pestrým kulturním programem dětí ze základní školy, jako pouťových divadelníků, kejklířů, krajánků, šumařů a bavičů. Součástí Dne řemesel byla účast středních škol s ukázkami vyučovaných profesí, které si mohly děti sami pod odborným vedením vyzkoušet. Tesař, klempíř, zedník, elektrikář, truhlář, kovář, hrnčíř, kadeřnice ...
Vezměte rodinu, příbuzné a známé a přijďte zažít příjemný den do prostor klášterních interiérů a zahrad i do dřevěné staré školy.

JEDEN SVĚT 2016 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka - Partneři

31. března - 3. dubna 2016 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již pošesté.
Jsme nejmenším ze 33 zapojených měst v republice a kromě Hradce Králové jediní v kraji, přijeďte do Kolárova divadla nejen za zajímavými dokumenty a debatami s tvůrci filmů a odborníky!

PoKuS – STRAŠIDLA V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

5. září 2015 | Maxovka připravila i další ročník úžasné akce pro nebojácné děti a rodiče.

ÚPRAVA PRAMENÍKU JULINKA - Masarykovo náměstí, Police nad Metují - Výsledný návrh vzhledu - Cedulka - Článek - Historie a návrhy

Květen - Červen 2015 | Cílem úprav bylo zarostlý prameník zviditelnit, lépe zpřístupnit, tak aby se dal využít i k letnímu posezení, vrátit mu jednoduchý historizující vzhled. Po postupném zjištění stavu objektu skrytého pod přebujelým porostem byl Tomášem Hejzlarem zpracován konečný návrh podoby prameníku. Ve spolupráci s městem bychom ještě rádi nechali vyhlásit soutěž na návrh podoby středu prameníku a proměnili i ten.

DEN ŘEMESEL 2015 - HUSITÉ V POLICI - Areál benediktinského kláštera, stará škola a Police nad Metují - Plakát

30. května 2015 | Tradičně ožívá poslední květnovou sobotu polický klášter prací, zábavou, kulturou, potkáváním, zážitky, nápady

JEDEN SVĚT 2015 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Dokument JS 2015 v Polici - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka Koncert

9. - 12. dubna 2015 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.

OPRAVA TURISTICKÝCH CEST - Ostaš - Sluj Českých bratří, Kočičí hrad

Podzim 2013 | Společnými silami a z vlastních finančních prostředků jsme opravili dožité schody dolů ke Sluji a upravili stezkua a vyrobily schody ke Kočičáku. Přislíbené finanční zajištění od Lesů ČR nám nebylo poskytnuto.