JULINKA z.s.
Police nad Metují

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2022

2022

DOBROVOLNÍCI SPOLKU JULINKA I BĚHEM PODZIMU PŘILOŽILI RUKU K DÍLU
Polický měsíčník - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

Prosinec 2022 | Na podzim jsme pořádali sázecí akce a mapovali povodí místních toků pro studie proveditelnosti zádrže vody.

PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE 3 - Suchý Důl - mapa 3 - Statek Vávrovi
Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6 - Foto 7

19. listopadu 2022 | Další výsadba, tentokráte 30 ovocných stromů a 30 keřů, vč. podzemní ochrany proti hryzcům, proběhla
za mrazivého dne koncem listopadu v Suchém Dole na pastvinách a poblíž statku u Vávrů a zúčastnilo se jí okolo 30 dobrovolníků.
Permakulturní zahrada a okolí by do budoucna měly sloužit nejen k samozásobitelství, ale i samosběru a též jako prvky zlepšující diverzitu krajiny.

PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE 2 - Vižňov - mapa 2 - PSO - PSO - youtube - Restaurace Švejk
Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6 - Foto 7 - Foto 8 - Foto 9 - Foto 10 - Foto 11 - Foto 12 - Foto 13 - Video

12. listopadu 2022 | Povstaly na polích za Vižňovem další dvě aleje. Díky pomoci místních i přespolních dobrovolníků
(celkem 35 osob z Broumovska, mnoha dalších míst republiky i z Ruska) teď krajinu spoluutváří 140 nových okrasných i ovocných stromů.
Při cestě po cyklostezce z Vižňova do Starostína je budete mít po levé ruce. Věříme, že se stanou dalším cílem pro vycházky
naším krajem a pomohou při zadržování vody, bránění erozi a vytváření vhodného prostředí pro život drobné zvěře.
Velký dík patří tělesu Police Symphony Orchestra za štědrou finanční podporu a skvělou partu pracantů!

PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE 1 - Hvězda - mapa 1 - DSO Lesy Policka - Chata Hvězda - Novákovi - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3

22. října 2022 | Ve spolupráci s DSO Lesy Policka jsme provedli výsadbu lesních stromků na Hvězdě v Broumovských stěnách (mapa 1).
Sázeli jsme do oplocenky - buky a jedle. Teplé občerstvení po výsadbě zajistil pan Novák na Chatě Hvězda. Večer po práci proběhla sauna v Polici.

LOUČENÍ S LÉTEM - hřiště Bezděkov a Výhledy, Police nad Metují - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

4. září 2022 | Proběhl již 22. ročník loučení s létem prostřednictvím sportu a gastronomie. Tradiční fotbalové derby Police versus Žďár (alias zbytek světa),
které se konalo na neutrální půdě na Bezděkově (děkujeme obci za propůjčení hřiště!), přitáhlo zástupce 9 rodin v celkovém počtu 28 osob ve věku 0-51 let
(věkový limit pro pohyb na hřišti byl 3 roky). Hojnou účast zajistila zejména rodina polického starosty.
Přestože žďárský tým sestávající výlučně z krajánků hrál ve výrazné početní nevýhodě, již v 1. poločase se mu podařilo překonat jinak vynikajícího
brankáře Zombu a po výměně stran ještě jednu branku přidal. Zomba se posléze nechal vystřídat doktorem Křižákem a stáhl na konečných 2:1.
Nutno dodat, že tento velice vyrovnaný souboj se mohl odehrát jen díky pohotové výpomoci Vlastíka, jelikož svolavatel akce doma zapomněl balón.
Po zápase se celá parta přesunula na oblíbenou polickou osadu U Rudy, kde grilování dále přispělo k tmelení
naší široké polické komunity (sestávající mj. i z občanů Portugalska, Velké Británie, Polska či Kanady).

DOBROVOLNÍCI SPOLKU JULINKA POMÁHAJÍ PROMĚŇOVAT NAŠI KRAJINU - MAPA vysázených alejí - Prezentace

Podzim 2021 - Jaro 2022 | Shrnutí našich zrealizovaných akcí.

POJĎME OBNOVIT LESY OSTAŠE - hora Ostaš - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

23. dubna 2022 | Jarní sázení jsme zakončili zalesněním jižního svazu Ostaše – akci organizovala Benediktínská hospodářská správa s Městem Police n. Met.
Členové a příznivci našeho spolku se k ní v hojné míře rádi přidali. Za účasti okolo 200 osob se podařilo vysázet na 5000 sazenic buků a jedlí.
Kromě obyvatel Police a okolních obcí se přidali i dobrovolníci ze vzdálenějších míst jakož i mnozí návštěvníci Ostaše, ať už Češi, Poláci, Němci či Švýcaři.

ZŠ BUKOVICE OSLAVILA DEN ZEMĚ VÝSADBOU - Bukovice - ZŠ a MŠ Bukovice - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

21. dubna 2022 | MŠ a ZŠ Bukovice spolupracuje se spolkem JULINKA na terénních aktivitách pro děti i pro naší krajinu.
U příležitosti letošního Dne Země a za podpory Královéhradeckého kraje v rámci projektu "Zádrží vody v naší krajině
k adaptaci na klimatickou změnu a k ochraně ohrožených druhů" se děti zúčastnily pracovní exkurze v lese mezi Bukovicí a Žďárem nad Metují.
 
Lenka Karpfová, ředitelka ZŠ a MŠ Bukovice:
"Všichni žáci školy (43 žáků z 1.-5.ročníku) vyrazili do blízkého lesa (stráň pod Andělem), kde se setkali s majiteli lesa – Zdeňkem a Jaroslavem Kaufmanovými.
Ti žákům přiblížili, jak se o les starají v období, kdy stromy musí být pokáceny a na jejich místo se postupně sází nové.
 
Praktickou ukázku sázení dětem předvedl Pavel Žák, který vysvětlil i důležité podmínky pro úspěšný růst sazenic.
Na vyznačených místech děti kopaly jámy a sázely pod dohledem mladé buky. Postupně se podařilo vysadit celou stovku sazenic.
Vzhledem k tomu, jak je místo blízko naší škole, předpokládáme, že budeme růst stromků dál s dětmi pozorovat.
 
Jako největší přínos akce jako učitelé vnímáme především skutečnost, že nešlo o pouhý výklad a pozorování, ale i praktické prožití výsadby.
Děti se zajímaly o podrobnosti péče o les a o růst stromů, na závěr kladně hodnotily svůj dobrý pocit z toho, že pomohly s důležitou věcí."

SÁZENÍ KEŘŮ, BROUČÍ NÁSPY, SVEJLY, TŮŇ - farma makrobiotika Boba, Horní Teplice (poblíž Adršpachu) - Detail akce - Home for Trees

25.-27. března 2022 | Během víkendu jsme sázeli keře, budovali broučí náspy, upravovali tůň a kopali vsakovací příkopy na experimentální farmě.
Nocleh i stravování byly zdarma zajištěny přímo na farmě - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5.

SÁZENÍ ALEJE LISTNATÝCH STROMŮ - Vižňov - Detail akce - Home for Trees - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

(1.) 2.-3. dubna 2022 | O prvním dubnovém víkendu jsme na louce nad Vižňovem vysadili dvě aleje vzrostlejších listnatých a ovocných stromů a keřů.
Společné byly obědy v terénu, sobotní večeře, bowling, nocleh na chalupě. Děkujeme všem za pomoc!

JEDEN SVĚT 2022 - Cesty svobody - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

25. - 27. března 2022 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Festival znovu nabídl pestrý program v podobě dokumentů, výstav, koncertu, oblíbenou kavárnu a příjemné setkávání.
Letošní téma "Cesty svobody" a "Cesty nesvobody" odkazovalo na kořeny festivalu Jeden svět a 30 let činnosti Člověka v tísni.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2021

2021

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Rok 2021 | Od jara 2021 JULINKA pokračovala v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Ve spolupráci se spolkem Živá voda jsme pomohli zmapovat povodí Dunajky s cílem přispět k vytváření konturované krajiny s využitím Modelu Živá krajina.
Pro zájemce o vlastní budování tůní jsme vydali manuál s informacemi jak na to, jak zajistit potřebná povolení a kde na tůně sehnat finance.
V září jsme zorganizovali 2týdenní workcamp pro skupinu dobrovolníků.
 
Tyto naše aktivity podpořili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, MAS Stolové hory, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, HOBRA - Školník s.r.o.,
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Moneta Money Bank, a.s., Evropská unie (prostř. Diakonie ČCE), Královéhradecký kraj, město Police nad Metují,
a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTŮNIT KRAJINU SKALNÍCH MĚST - Policko a Broumovsko - Podpořte náš program na zádrž vody

Rok 2021 | Snažíme se vracet krajinu CHKO Broumovsko do stavu, kdy lépe zadržovala vodu.
S vaší finanční podporou a za pomoci dobrovolníků budujeme tůně, sázíme listnaté stromy
a motivujeme lidi v našem okolí k tomu, aby se sami i společně pouštěli do akcí zaměřených na zpomalení odtoku vody
z našich zahrad, polí, lesů a luk. Velké množství drobných opatření nám pomůže zaručit dostatek vody do budoucna.

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Podzim 2021 | Na podzim 2021 jsme se také věnovali také sázení ovocných stromů.
Podařilo se nám vysázet 50 ořešáků, 40 jabloní, 20 dřínů, 20 hrušní, 10 třešní, 10 švestek, 2 kaki a 1 muďoul, celkem tedy 153 stromů.
Nejvíc stromů jsme vysázeli v Dědově (51), dále pak 30 v Šonově a 30 v Dolním Adršpachu.
V Hejtmánkovicích je 23 nových stromů na dvou lokalitách, v Otovicích 15 a 4 špičáky jsme dosázeli do aleje v Teplicích nad Metují.
Na jaro pak zbývá ještě 22 stromů, které skladujeme v kontejnerech.
Tuto akci podpořily granty Královéhradeckého kraje, Nadace Via a Moneta Money Bank.
Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme!

VYSÁZENÍ ALEJE - Vižňov - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Listopad 2021 | Na nově vytvořeném mezním pásu uprostřed polí ve Vižňově jsme vysázeli 600 m dlouhou alej
se 60 vzrostlejšími stromy (duby, javory, lípy, jeřáby a třešně) a 180 keři (lísky, hlohy, šípky a další).
Alej by měla přispět k prevenci větrné i vodní eroze a k znovuvytvoření podmínek pro život drobných živočichů, ptactva.
Na alej navazuje terénní prohlubeň, kde jsme loni i letos vybudovali kaskádu 4 tůní, v jejichž blízkosti jsme vysázeli dalších 40 stromů,
převážně lip, ale i javorů, jasanů a slivoní, to vše i za finanční podpory Správy CHKO Broumovsko.

SPOLEČNĚ ZA NAŠI KRAJINU - Výsledky hlasování - Naše Broumovsko

Hlasování do 30. listopadu 2021 | Kliknutím jste mohli podpořit náš projekt Společně za naši krajinu.
V příštím roce bychom rádi zbudovali nové tůně a vysázeli spoustu lesních, ovocných i okrasných stromů a keřů
a kromě toho uspořádali již 11. ročník festivalu Jeden svět, kde promítneme i filmy s ekologickou tematikou.
Děkujeme všem, kdo jste nás svým hlasem podpořili!
Díky vám jsme hlasování vyhráli a v roce 2022 vás budeme zvát na další terénní akce i na festival Jeden svět!

SÁZENÍ NA OSTAŠI - horní Ostaš - facebook - Bližší informace - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5

23. října 2021 v 10 h u hospůdky U Malíků | Ve spolupráci s Benediktinskou hospodářskou správou Břevnov s.r.o. a spolkem Home for Trees
organizujeme brigádu na osázení části vykáceného vrcholu Ostaše, kde jsme v září s dobrovolníky pomáhali odklízet větve po těžbě kůrovcového dřeva.

NÁŠ 2. WORKCAMP V CHKO BROUMOVSKO - Bližší informace - INEX

29. srpna - 12. září 2021 | Ve spolupráci se spolkem INEX-SDA letos organizujeme další dobrovolnický workcamp zaměřený
na zádrž vody v krajině a na podporu ekologického zemědělství. Od nedělního večera 29. srpna budeme v Polici nad Metují dva týdny
hostit skupinu dobrovolníků, která se bude věnovat hlavně budování tůní, ale i dalším pracem v přírodě na území CHKO Broumovsko.

Zprávy o 2. workcampu - Český rozhlas HK - reportáž - Zpráva - Foto 2.1 - Foto 2.2 - Foto 2.3 - Foto 2.4 - Foto 2.5 - Foto 2.6 - Foto 2.7
Něco ještě z 1. workcampu - Foto 1.1 - Foto 1.2 - Foto 1.3 - Foto 1.4 - Foto 1.5 - Foto 1.6 - Foto 1.7 - Foto 1.8

JEDEN SVĚT 2021 - Vypadáváš - Terasa před Muzeem papírových modelů, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji - Program

21. - 29. května 2021 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Jelikož byly už venkovní akce do 700 osob povolené, venkovní JS 2021 Police nad Metují, letos už podesáté, se mohl oficiálně konat.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko - Článek pro média - Livestream - Foto - Foto - Foto - Foto

Jaro 2020 - Jaro 2021 | Požádali jsme o dva granty na projekty spojené se zadržováním vody v krajině.
Především jsme vybudovali řadu tůní, vysadili množství stromů, uspořádali dobrovolnický workcamp v Adršpachu a prováděli osvětu k tématu.
Děkujeme za podporu Evropskému sboru solidarity a Nadaci Ivana Dejmala.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2020

2020

JEDEN SVĚT 2020 - Až naprší a uschne - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji - Závěrečná zpráva

19. - 20. září 2020 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Původní březnový termín 9. ročníku festivalu v Polici jsme vzhledem ke koroně museli přesunout na září a lehce zkrátit, ale vše se povedlo k radosti naší, návštěvníků i hostů.

JEDEN SVĚT 2019 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva

21. - 24. března 2019 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici po osmé organizujeme festival, včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy.

JEDEN SVĚT 2018 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva

22. - 25. března 2018 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již posedmé.

VELKÝ ÚKLID POLICE A ZAHRAD V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

7. dubna 2018 | Julinka ve spolupráci se skauty a městem uklízeli město.

JEDEN SVĚT 2017 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka

23. - 26. března 2017 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již posedmé.

STRAŠIDLA V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

3. září 2016 | A Maxovka připravila ještě další ročník akce pro nebojácné děti a rodiče.

NOVÉ POLICKÉ KNIHY POVÍDEK

Léto 2016 | S radostí jsme z našich zdrojů podpořili přípravu na vydání nových knih povídek polických autorů Olgy Landové a Pavla Mazala Frydrycha.

DEN ŘEMESEL 2016 - KRAJÁNCI A ŠUMAŘI HRAJÍ ŠIKULŮM - Areál benediktinského kláštera a stará škola, Police nad Metují - Plakát - Mapka

28. května 2016 | Podobně jako v předcházejících letech poslední květnovou sobotu ožil po osmé polický klášter Dnem řemesel s pestrým kulturním programem dětí ze základní školy, jako pouťových divadelníků, kejklířů, krajánků, šumařů a bavičů. Součástí Dne řemesel byla účast středních škol s ukázkami vyučovaných profesí, které si mohly děti sami pod odborným vedením vyzkoušet. Tesař, klempíř, zedník, elektrikář, truhlář, kovář, hrnčíř, kadeřnice ...
Vezměte rodinu, příbuzné a známé a přijďte zažít příjemný den do prostor klášterních interiérů a zahrad i do dřevěné staré školy.

JEDEN SVĚT 2016 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka - Partneři

31. března - 3. dubna 2016 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
V Polici organizujeme festival včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s besedami pro základní a střední školy, na jaře již pošesté.
Jsme nejmenším ze 33 zapojených měst v republice a kromě Hradce Králové jediní v kraji, přijeďte do Kolárova divadla nejen za zajímavými dokumenty a debatami s tvůrci filmů a odborníky!

PoKuS – STRAŠIDLA V KLÁŠTEŘE - Areál benediktinského kláštera, Police nad Metují - Plakát

5. září 2015 | Maxovka připravila i další ročník úžasné akce pro nebojácné děti a rodiče.

ÚPRAVA PRAMENÍKU JULINKA - Masarykovo náměstí, Police nad Metují - Výsledný návrh vzhledu - Cedulka - Článek - Historie a návrhy

Květen - Červen 2015 | Cílem úprav bylo zarostlý prameník zviditelnit, lépe zpřístupnit, tak aby se dal využít i k letnímu posezení, vrátit mu jednoduchý historizující vzhled. Po postupném zjištění stavu objektu skrytého pod přebujelým porostem byl Tomášem Hejzlarem zpracován konečný návrh podoby prameníku. Ve spolupráci s městem bychom ještě rádi nechali vyhlásit soutěž na návrh podoby středu prameníku a proměnili i ten.

DEN ŘEMESEL 2015 - HUSITÉ V POLICI - Areál benediktinského kláštera, stará škola a Police nad Metují - Plakát

30. května 2015 | Tradičně ožívá poslední květnovou sobotu polický klášter prací, zábavou, kulturou, potkáváním, zážitky, nápady

JEDEN SVĚT 2015 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - facebook - Dokument JS 2015 v Polici - Závěrečná zpráva - Plakát - Skládačka Koncert

9. - 12. dubna 2015 | Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.

OPRAVA TURISTICKÝCH CEST - Ostaš - Sluj Českých bratří, Kočičí hrad

Podzim 2013 | Společnými silami a z vlastních finančních prostředků jsme opravili dožité schody dolů ke Sluji a upravili stezkua a vyrobily schody ke Kočičáku. Přislíbené finanční zajištění od Lesů ČR nám nebylo poskytnuto.