JULINKA z.s.
Police nad Metují

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Podzim 2021 | Na podzim 2021 jsme se také věnovali také sázení ovocných stromů.
Podařilo se nám vysázet 50 ořešáků, 40 jabloní, 20 dřínů, 20 hrušní, 10 třešní, 10 švestek, 2 kaki a 1 muďoul, celkem tedy 153 stromů.
Nejvíc stromů jsme vysázeli v Dědově (51), dále pak 30 v Šonově a 30 v Dolním Adršpachu.
V Hejtmánkovicích je 23 nových stromů na dvou lokalitách, v Otovicích 15 a 4 špičáky jsme dosázeli do aleje v Teplicích nad Metují.
Na jaro pak zbývá ještě 22 stromů, které skladujeme v kontejnerech.
Tuto akci podpořily granty Královéhradeckého kraje, Nadace Via a Moneta Money Bank.
Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme!

VYSÁZENÍ ALEJE - Vižňov - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4

Listopad 2021 | Na nově vytvořeném mezním pásu uprostřed polí ve Vižňově jsme vysázeli 600 m dlouhou alej
se 60 vzrostlejšími stromy (duby, javory, lípy, jeřáby a třešně) a 180 keři (lísky, hlohy, šípky a další).
Alej by měla přispět k prevenci větrné i vodní eroze a k znovuvytvoření podmínek pro život drobných živočichů, ptactva.
Na alej navazuje terénní prohlubeň, kde jsme loni i letos vybudovali kaskádu 4 tůní, v jejichž blízkosti jsme vysázeli dalších 40 stromů,
převážně lip, ale i javorů, jasanů a slivoní, to vše i za finanční podpory Správy CHKO Broumovsko.

SROVNÁNÍ PŘED A PO ZBUDOVÁNÍ TŮNÍ - Prezentace - kopal Jan Kozderka

Ukázka několika tůní vybudovaných spolkem na území CHKO Broumovsko na podzim 2021.

MAPA ZBUDOVANÝCH TŮNÍ - Mapa tůní

Na území CHKO Broumovsko jsme ve spolupráci s několika spolky, mnoha dobrovolníky a za podpory donorů a Správy CHKO zbudovali již přes 30 tůní.
Další tůně plánujeme budovat i letos - během workcampu, s pomocí firem v rámci tzv. tůňbuildingu či svépomocí s místními dobrovolníky.
Zájemcům o účast můžeme zasílat pozvánky na jednotlivé akce - Pavel Pinkava – telefon 774 112 033, p.pinkava@volny.cz.

NÁVOD NA BUDOVÁNÍ TŮNÍ - Manuál

Léto 2021 | Náš manuál na budování tůní je hotov a v tištěných verzích bude během léta nejprve předán představitelům obcí v CHKO Broumovsko.
Při výběru míst na budování tůní využíváme metodiku Modelu Živá krajina vytvořenou spolkem Živá voda, se kterým někteří naši členové úzce spolupracují.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Tyto naše aktivity podporují Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, HOBRA - Školník s.r.o.
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Moneta Money Bank, a.s., Královéhradecký kraj, město Police nad Metují, Agentura pro rozvoj Broumovska
a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!