spolek JULINKA z.s.
Police nad Metují

NÁVOD NA BUDOVÁNÍ TŮNÍ - Manuál

Léto 2021 | Náš manuál na budování tůní je hotov a v tištěných verzích bude během léta nejprve předán představitelům obcí v CHKO Broumovsko.

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTŮNIT KRAJINU SKALNÍCH MĚST - Policko a Broumovsko - Podpořte náš program na zádrž vody

Rok 2021 | Snažíme se vracet krajinu CHKO Broumovsko do stavu, kdy lépe zadržovala vodu.
S vaší finanční podporou a za pomoci dobrovolníků budujeme tůně, sázíme listnaté stromy
a motivujeme lidi v našem okolí k tomu, aby se sami i společně pouštěli do akcí zaměřených na zpomalení odtoku vody
z našich zahrad, polí, lesů a luk. Velké množství drobných opatření nám pomůže zaručit dostatek vody do budoucna.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Ve spolupráci se spolkem Živá voda začínáme mapovat povodí Dunajky s cílem přispět k vytváření konturované krajiny (model Živá krajina).
Pro zájemce o vlastní budování tůní letos vydáme manuál s informacemi jak na to, jak zajistit potřebná povolení a kde na tůně sehnat finance.
 
V září zorganizujeme 2týdenní workcamp pro skupinu dobrovolníků. Tyto naše aktivity podporují Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody,
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Královéhradecký kraj, město Police nad Metují, Evropská unie (prostř. Diakonie ČCE),
Moneta Money Bank, a. s., HOBRA - Školník s.r.o. a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!