JULINKA z.s.
Police nad Metují

DOBROVOLNÍCI SPOLKU JULINKA I BĚHEM LETOŠNÍHO PODZIMU PŘILOŽILI RUKU K DÍLU
Polický měsíčník - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

Prosinec 2022 | Na podzim jsme pořádali sázecí akce a mapovali povodí místních toků pro studie proveditelnosti zádrže vody.

DOBROVOLNÍCI SPOLKU JULINKA POMÁHAJÍ PROMĚŇOVAT NAŠI KRAJINU - Prezentace

Podzim 2021 - Jaro 2022 | Shrnutí našich zrealizovaných akcí.

BUDOVÁNÍ TŮNÍ - MAPA zbudovaných tůní - Před a Po zbudování tůní - Jan Kozderka, Podzim 2021 - Návod na budování tůní
Standard AOPK - Vytváření a obnova tůní - Spolek Mokřady: Jak vyrobit dobrou tůň? - Spolek Mokřady: Tůně - budování a management

Léto 2021 ... | Vytvořili jsme vlastní návod na budování tůní a v tištěných verzích jej během léta 2021 předali představitelům obcí v CHKO Broumovsko.
Při výběru míst na budování tůní využíváme metodiku Modelu Živá krajina vytvořenou spolkem Živá voda, se kterým někteří naši členové úzce spolupracují.
Na území CHKO Broumovsko jsme ve spolupráci s dalšími spolky, mnoha dobrovolníky, s donory a Správou CHKO zbudovali do konce roku 2021 přes 30 tůní.
Plánujeme nadále budovat další tůně a pracujeme na tom ...
Hlaste nám návrhy na lokality i zájemce o spolupráci - Pavel Žák – telefon 608 903 456, zak.pavel@centrum.cz.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Tyto naše aktivity podporují Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, HOBRA - Školník s.r.o.
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Moneta Money Bank, a.s., Královéhradecký kraj, město Police nad Metují, Agentura pro rozvoj Broumovska
a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!