spolek JULINKA z.s.
Police nad Metují

SÁZENÍ NA OSTAŠI - horní Ostaš - Bližší informace

23. října 2021 v 10 h u hospůdky U Malíků | Ve spolupráci s Benediktinskou hospodářskou správou Břevnov s.r.o. a spolkem Home for Trees
organizujeme brigádu na osázení části vykáceného vrcholu Ostaše, kde jsme v září s dobrovolníky pomáhali odklízet větve po těžbě kůrovcového dřeva.
Zájemci o účast, hlate se nejlépe předem, protože budeme zajišťovat občerstvení a popracovní program. Pracovní rukavice s sebou.

NÁŠ 2. WORKCAMP V CHKO BROUMOVSKO - Bližší informace - INEX

29. srpna - 12. září 2021 | Ve spolupráci se spolkem INEX-SDA letos organizujeme další dobrovolnický workcamp zaměřený
na zádrž vody v krajině a na podporu ekologického zemědělství. Od nedělního večera 29. srpna budeme v Polici nad Metují dva týdny
hostit skupinu dobrovolníků, která se bude věnovat hlavně budování tůní, ale i dalším pracem v přírodě na území CHKO Broumovsko.
Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím INEXu.

Zprávy z průběhu workcampu - Český rozhlas HK - reportáž - Zpráva - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6 - Foto 7

MAPA ZBUDOVANÝCH TŮNÍ - Mapa tůní

Na území CHKO Broumovsko jsme ve spolupráci s několika spolky, mnoha dobrovolníky a za podpory donorů a Správy CHKO zbudovali již přes 20 tůní.
Další tůně plánujeme budovat i letos - během workcampu, s pomocí firem v rámci tzv. tůňbuildingu či svépomocí s místními dobrovolníky.
Zájemcům o účast můžeme zasílat pozvánky na jednotlivé akce - Pavel Pinkava – telefon 774 112 033, p.pinkava@volny.cz.

NÁVOD NA BUDOVÁNÍ TŮNÍ - Manuál

Léto 2021 | Náš manuál na budování tůní je hotov a v tištěných verzích bude během léta nejprve předán představitelům obcí v CHKO Broumovsko.
Při výběru míst na budování tůní využíváme metodiku Modelu Živá krajina vytvořenou spolkem Živá voda, se kterým někteří naši členové úzce spolupracují.

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTŮNIT KRAJINU SKALNÍCH MĚST - Policko a Broumovsko - Podpořte náš program na zádrž vody

Rok 2021 | Snažíme se vracet krajinu CHKO Broumovsko do stavu, kdy lépe zadržovala vodu.
S vaší finanční podporou a za pomoci dobrovolníků budujeme tůně, sázíme listnaté stromy
a motivujeme lidi v našem okolí k tomu, aby se sami i společně pouštěli do akcí zaměřených na zpomalení odtoku vody
z našich zahrad, polí, lesů a luk. Velké množství drobných opatření nám pomůže zaručit dostatek vody do budoucna.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Ve spolupráci se spolkem Živá voda začínáme mapovat povodí Dunajky s cílem přispět k vytváření konturované krajiny s využitím Modelu Živá krajina.
Pro zájemce o vlastní budování tůní letos vydáme manuál s informacemi jak na to, jak zajistit potřebná povolení a kde na tůně sehnat finance.
 
V září zorganizujeme 2týdenní workcamp pro skupinu dobrovolníků. Tyto naše aktivity podporují Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody,
Nadace České spořitelny, Nadace Via, Královéhradecký kraj, město Police nad Metují, Evropská unie (prostř. Diakonie ČCE),
Moneta Money Bank, a. s., HOBRA - Školník s.r.o. a mnoho dalších individuálních dárců a dobrovolníků.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!