JULINKA z.s.
Police nad Metují

JEDEN SVĚT 2024 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

22. - 24. března 2024 | Mezinárodní festival filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Věříme, že vás také zajímají ožehavé problémy, které se aktuálně řeší doma i ve světě: zda mají lidé všude stejná práva i jak se lidská práva porušují.
Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě.
I v Polici vás čekají opět zajímavé dokumenty, skvělí hosté v debatách, parádní koncert, voňavá kavárna a příjemné setkávání.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2023

2023

BUDOVÁNÍ TŮNÍ 2023 - Zpráva o vybudování tůní 2023

2023 | Během podzimu jsme v okolí Meziměstí vybudovali 18 nových tůní (6 Jetřichov, 7 Ruprechtice, 5 Vižňov),
čímž se naše bilance za poslední 4 roky zvýšila na celkem 60 nových tůní.

STUDIE - CELOPLOŠNÁ ZÁDRŽ VODY V KRAJINĚ V POVODÍ RUPRECHTICKÉHO POTOKA
Mapování/Studie - Celoplošná zádrž vody v krajině v povodí Ruprechtického potoka - Foto 1

2023 | Od jara do podzimu 2023 jsme se věnovali mapování povodí Ruprechtického potoka a přípravě studie
proveditelnosti realizací opatření na zádrž vody podle Modelu Živá krajina spolku Živá voda.
Studie byla v říjnu představena na MěÚ Meziměstí, které ji přijalo.
Studie tak je volně dostupná všem subjektům, které se budou zpomalování odtoku a zádrži vody v povodí Ruprechtického potoka v budoucnu věnovat.
JULINKA je jedním z nich - v souladu se studií jsme v Ruprechticích v listopadu vybudovali 7 tůní a 2 malé tůňky.

ZADRŽUJEME VODU V CHKO BROUMOVSKO - O PROJEKTU - PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE - Zpráva o vybudování tůní 2023

Rok 2023 | Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny
(narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány, melioracemi), k omezení půdní eroze a k obnově biodiverzity.
Nabídneme ukázky možného systematického přístupu občanů k zádrži vody a ochraně půdy dle oficiální metodiky
(zmapování povodí, návrhy úprav v krajině, vybudování vzorových tůní, výsadba aleje).
Ke zvyšování povědomí veřejnosti o ekologických tématech přispěje i festival Jeden svět Police nad Metují 2023.
Utužíme komunitu aktivních lidí v Meziměstí a v Polici nad Metují, podpoříme myšlenku dobrovolnictví.

VÝSADBA DŘEVIN - MAPA vysázených alejí

Podzim 2021 ... | Důležitou součástí našich projektů v oblasti péče o krajinu je výsadba. Snažíme se vysazovat aleje, stromy, keře i pomáhat v lese.

BUDOVÁNÍ TŮNÍ - MAPA zbudovaných tůní - Před a Po zbudování tůní - Jan Kozderka, Podzim 2021 - Návod na budování tůní
Standard AOPK - Vytváření a obnova tůní - Spolek Mokřady: Jak vyrobit dobrou tůň? - Spolek Mokřady: Tůně - budování a management

Léto 2021 ... | Vytvořili jsme vlastní návod na budování tůní a v tištěných verzích jej během léta 2021 předali představitelům obcí v CHKO Broumovsko.
Při výběru míst na budování tůní využíváme metodiku Modelu Živá krajina vytvořenou spolkem Živá voda, se kterým někteří naši členové úzce spolupracují.
 
Hlaste nám návrhy na lokality i zájemce o spolupráci - Pavel Žák – telefon 608 903 456, zak.pavel@centrum.cz.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.