spolek JULINKA z.s.
Police nad Metují

"Jsou kolem nás věci, které nás štvou, vadí nám, nebo překážejí.
Můžeme na ně nadávat, přejít je, a nebo s nimi začít něco dělat!"

Josef Hejnyš - Kari

Občanské sdružení JULINKA se zrodilo hlavě Josefa Hejnyše - Kariho, skautského vůdce a regionálního patriota,
kterého při toulkách přírodou nenechával chladným stav turistických cest a vůbec prostředí, ve kterém žijeme.

V roce 2008 se rozhodl založit občanské sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj občanské společnosti, vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví,
spolků a občanských iniciativ, získávat finanční prostředky na činnosti související s rozvojem turistiky, ochrany přírody, zachováním kulturního dědictví,
pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a daších aktivit na Policku a realizovat náměty občanů na zlepšení kvality života v místě svého bydliště a jeho okolí.

Sdružení čítalo 9 členů a jeho činnost se odvíjela především od aktivního přístupu zakladatele.

Na podzim roku 2012 byl navýšen počet členů sdružení na více než 20 lidí, průběžně se aktivně podílejících na chodu sdružení, připravovaných
a realizovaných projektech. V širším kolektivu, bez zesnulého zakladatele, se dále snaží naplňovat a rozvíjet dosavadní cíle.